Web 2.0 scientific calculator

Kalkulyator

Bu kalkulyator gündəlik həyatda ehtiyac duya biləcəyiniz bütün əsas riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Bütün mümkün hərəkətlər üçün nümunələr verilmişdir. Əgər daha çox funksiyaya ehtiyacınız varsa, elmi kalkulyatordan istifadə edin. Daha ətraflı: Elmi kalkulyator

Kalkulyatordan necə istifadə etmək olar

Düymələrİstifadəsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Nömrələrin daxil edilməsi
+ × ÷Əsas riyazi əməliyyatları yerinə yetirmək (toplama, çıxma, vurma, bölmə):
2 + 3 = 5
=Hesablama nəticəsinin alınması
CKalkulyator ekranının təmizlənməsi
Son daxil edilmiş simvol silinir:
1 2 3 4 123
±Ədədin işarəsinin müsbətdən mənfiyə və əksinə dəyişdirilməsi:
3 ± −3
( )Mötərizənin daxil edilməsi:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Onluq kəsrin kəsr hissəsinin ayrılması:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Ümumi kəsrdə pay və məxrəcin ayrılması:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xƏdədin əksinin hesablanması:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XGöstəricinin yerinə yetirilməsi:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xƏdədin kökünün hesablanması:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Funksiya arqumentlərinin ayrılması:
log 9 , 3 = 2
logLoqarifmin hesablanması:
log 1 6 , 2 = 4
eRiyazi sabitin daxil edilməsi e:
log 1 , e = 0