Web 2.0 scientific calculator

Kəsr kalkulyatoru

Bu əlverişli kəsr kalkulyatoru ilə adi və onluq kəsrlərlə əsas riyazi əməlləri (toplama, çıxma, vurma, bölmə) edə bilərsiniz. Həmçinin kəsrlərlə qüvvətə yüksəltmə, kök və loqarifm tapma əməllərini yerinə yetirə bilərsiniz.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =