Web 2.0 scientific calculator

Logarifm hesablama maşını

$x$ ədədinin $y$ əsası üzrə logarifmi ($\log _y x$ kimi işarə olunur) - $y$ ədədini qaldırmaq lazımdır ki, $x$ ədədini alaq.

Bu əlverişli hesablama maşını ilə ikilik ($\log _2 x$), təbii ($\log _e x$ və ya $\ln x$) və onluq ($\log _{10} x$ və ya $\lg x$) logarifmlərin hesablanması əməliyyatlarını, həmçinin istənilən əsas üzrə logarifm hesablamaq olar.

Logarifm hesablama maşınından necə istifadə etmək

İkilik logarifmin hesablanması:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Təbii logarifmin hesablanması:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Onluq logarifmin hesablanması:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Verilmiş əsas üzrə logarifmin hesablanması:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =