Web 2.0 scientific calculator

Faiz kalkulyatoru

Bu rahat faiz kalkulyatoru ilə əsas əməliyyatları yerinə yetirə bilərsiniz: rəqəmdən faiz tapmaq, rəqəmi faizə görə dəyişmək.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =