Web 2.0 scientific calculator

Köklər kalkulyatoru

Bu rahat kalkulyator vasitəsilə ədədin kökünü tapmaq üçün əməliyyatlar yerinə yetirə bilərsiniz.

Köklər kalkulyatorundan necə istifadə etmək

Üçüncü dərəcəli kökün tapılması:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Verilmiş dərəcəli kökün tapılması:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


Ondalıq kəsrin kökünün tapılması:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Adi kəsrin kökünün tapılması:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Mənfi dərəcəli kökün tapılması:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =