Онлайн калкулатор

С този удобен калкулатор можете да извършвате елементарни аритметични операции (събиране, изваждане, умножение, деление) с положителни и отрицателни числа. Можете да извършвате операции с дроби и проценти. Можете също така да извършвате експонентиране, да изчислявате корен на число и логаритъм.

Ако се нуждаете от повече функции, отворете научния калкулатор.