Фракционен калкулатор

С този удобен калкулатор на дроби можете да извършвате основни аритметични операции (събиране, изваждане, умножение, деление) както с обикновени, така и с десетични дроби. Можете също така да извършвате операции с фракции за повишаване до степен, намиране на корена и изчисляване на логаритъма.

5÷81÷4=