Web 2.0 scientific calculator

Процент калкулатор

С този удобен калкулатор на проценти можете да извършвате основни операции: да намерите процент от число, да промените число на процент.

40×5%= 405%=