С този научен калкулатор можете да намерите производната на функция и да изчислите интеграл, да решите уравнение или задача от комбинаториката. Налични са тригонометрични функции (намиране на синус, косинус, тангенс и т.н.).

Ако не се нуждаете от много функции, отворете обикновен калкулатор.