Online kalkulačka

Pomocí této praktické kalkulačky můžete provádět základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) s kladnými i zápornými čísly. K dispozici jsou operace se zlomky a procenty. Můžete také provádět exponenciální operace, hledat kořeny čísel a počítat logaritmy.

Pokud potřebujete více funkcí, otevřete vědeckou kalkulačku.