Web 2.0 scientific calculator

Frakční kalkulačka

S touto praktickou kalkulačkou zlomků můžete provádět základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) s běžnými i desetinnými zlomky. Můžete také provádět operace s frakcemi pro zvýšení na sílu, nalezení kořene a výpočet logaritmu.

5÷81÷4=