Web 2.0 scientific calculator

Kořenová kalkulačka

S touto praktickou kalkulačkou můžete provádět operace, abyste našli kořen čísla. Najdete druhou odmocninu a odmocninu třetího a jakéhokoli jiného stupně.

1253√x= 16y√x4=