Vědecká kalkulačka online

S touto vědeckou kalkulačkou můžete najít derivaci funkce a vypočítat integrál, vyřešit rovnici nebo kombinatorický problém. K dispozici jsou trigonometrické funkce (hledání sinus, kosinus, tangens atd.).

Pokud nepotřebujete mnoho funkcí, otevřete si jednoduchou kalkulačku.