Αριθμομηχανή

Με αυτό το εύχρηστο κομπιουτεράκι μπορείτε να εκτελείτε στοιχειώδεις αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση) με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Διατίθενται πράξεις με κλάσματα και ποσοστά. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε εκθετικοποίηση, να βρίσκετε τη ρίζα ενός αριθμού και να υπολογίζετε λογαρίθμους.

Αν χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες, ανοίξτε την Επιστημονική αριθμομηχανή.