Επιστημονική αριθμομηχανή

Με αυτή την επιστημονική αριθμομηχανή μπορείτε να βρείτε την παράγωγο μιας συνάρτησης και να υπολογίσετε ένα ολοκλήρωμα, να λύσετε μια εξίσωση ή ένα πρόβλημα συνδυαστικής. Διατίθενται τριγωνομετρικές συναρτήσεις (εύρεση ημιτόνου, συνημιτόνου, εφαπτομένης κ.ο.κ.).

Αν δεν χρειάζεστε πολλές λειτουργίες, ανοίξτε μια απλή αριθμομηχανή.