Laskin

Tällä kätevällä laskimella voit suorittaa aritmeettisia perusoperaatioita (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) positiivisilla ja negatiivisilla luvuilla. Murtoluvuilla ja prosenttiluvuilla tehtävät operaatiot ovat käytettävissä. Voit myös tehdä eksponentteja, etsiä lukujen juuria ja laskea logaritmeja.

Jos tarvitset lisää toimintoja, avaa tieteellinen laskin.