Web 2.0 scientific calculator

מחשבון אחוזים

עם מחשבון האחוזים הנוח הזה אתה יכול לבצע את הפעולות הבסיסיות: למצוא אחוז ממספר, לשנות מספר באחוז.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =