Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator integrala

Pomoću ovog kalkulatora moći ćete izračunati neodređeni ili određeni integral. Primjere izračuna možete pronaći u odgovarajućem odjeljku.

Neke osnovne integrale nije potrebno izračunavati, već odmah pronaći primitiv u tablici.

Primitiv

Primitiv funkcije $f(x)$ je funkcija $F(x)$ čiji je izvod jednak $f(x)$, tj. $F^{\prime}(x) = f(x)$. Pronalaženje primitiva je operacija obrnuta deriviranju.

Ako je $F(x)$ primitiv za $f(x)$, tada je i funkcija $F(x) + C$, gdje je $C$ proizvoljna konstanta, također primitiv za $f(x)$.

Neodređeni integral

Neodređeni integral funkcije $f(x)$ je skup svih primitiva te funkcije. To se označava na sljedeći način:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

gdje je

  • $\int$ - znak integrala
  • $f(x)$ - funkcija pod integralom
  • $dx$ - element integriranja
  • $F(x)$ - primitiv
  • $C$ - konstanta integriranja

Operacija pronalaženja integrala naziva se integriranje.

Svojstva

Osnovna svojstva neodređenog integrala:

$$\int a \cdot f(x) dx = \\ = a \cdot \int f(x) dx \ \ \ (a \ne 0)$$


$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \\ = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Primjeri izračuna

U nastavku su prikazani primjeri izračuna neodređenih integrala. Da biste izvršili ove izračune na kalkulatoru integrala, potrebno je uzastopno pritisnuti gumbe navedene ispod svakog primjera. Napomena: unesite int u prazno polje ispod zaslona kalkulatora koristeći tipkovnicu svojeg računala.

$$\int x^3 dx = \frac {x^4} {4} + C$$

i n t ( x xy 3 ) =


$$\int \sin 7x dx = - \frac {\cos 7x} {7} + C$$

i n t ( sin 7 x ) =


$$\int x^3 y dy = \frac {x^3 y^2} {2} + C$$

i n t ( x x^3 y , y ) =

Tablica integrala

Tablica osnovnih neodređenih integrala i odgovarajućih primitiva:

$\int f(x) dx$$F(x) + C$
$$\int 0 \cdot dx$$$$C$$
$$\int dx$$$$x + C$$
$$\int x^n dx$$$$\frac {x^{n + 1}} {n + 1} + C \ \ \ (n \ne -1)$$
$$\int \frac {1} {x} dx$$$$\ln | x | + C$$
$$\int e^x dx$$$$e^x + C$$
$$\int a^x dx$$$$\frac {a^x} {\ln a} + C \ \ \ (a > 0, a \ne 1)$$
$$\int \cos x dx$$$$\sin x + C$$
$$\int \sin x dx$$$$- \cos x + C$$
$$\int \frac {dx} {\cos^2 x}$$$$\tg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sin^2 x}$$$$- \ctg x + C$$
$$\int \frac {dx} {\sqrt {1 - x^2}}$$$$\begin{gathered} \arcsin x + C_1 = \\ = - \arccos x + C_2 \\ (C_2 = \frac {\pi} {2} + C_1) \end{gathered}$$
$$\int \frac {dx} {1 + x^2}$$$$\arctg x + C$$
$$\int \ch x dx$$$$\sh x + C$$
$$\int \sh x dx$$$$\ch x + C$$

Određeni integral

Ako je $F(x)$ primitiv funkcije $f(x)$ koja je definirana i neprekidna na segmentu $[a;b]$, tada se određeni integral izračunava po formuli:

$$\int _a^b f(x) dx = F(x) \mid _a^b = F(b) - F(a)$$

Svojstva

Osnovna svojstva određenog integrala:

$$\int _a^a f(x) dx = 0$$


$$\int _a^b f(x) dx = - \int _b^a f(x) dx$$


$$\int _a^b f(x) dx = \int _a^c f(x) dx + \\ + \int _c^b f(x) dx \ \ \ (c \in [a;b])$$

Primjeri izračuna

U nastavku su prikazani primjeri izračuna određenih integrala. Za izvršavanje tih izračuna na kalkulatoru potrebno je uzastopno pritisnuti gumbe navedene ispod svakog primjera. Napomena: unesite int u prazno polje ispod zaslona kalkulatora pomoću tipkovnice svojeg računala.

$$\int _1^3 (5 + x) dx = 14$$

i n t ( 5 + x ,
x 2nd var 1 . . 3 2nd ) =


$$\int _5^8 x^2 dx = 129$$

i n t ( x x2 ,
x 2nd var 5 . . 8 2nd ) =