Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator logaritama

Logaritam broja $x$ po osnovi $y$ (označen kao $\log _y x$) je potencija na koju treba podići broj $y$ kako bi se dobio broj $x$.

Uz ovaj ugodan kalkulator možete izvoditi operacije za izračun binarnog ($\log _2 x$), prirodnog ($\log _e x$ ili $\ln x$) i decimalnog ($\log _{10} x$ ili $\lg x$) logaritma, kao i logaritma po bilo kojoj osnovi.

Kako koristiti kalkulator logaritama

Izračun binarnog logaritma:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Izračun prirodnog logaritma:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Izračun decimalnog logaritma:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Izračun logaritma po zadanoj osnovi:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =