Web 2.0 scientific calculator

Znanstveni kalkulator

Ovaj kalkulator obavlja većinu matematičkih operacija koje vam mogu trebati tijekom učenja ili rada. Za sve moguće radnje navedeni su primjeri. Ako vam nije potrebno toliko funkcija, koristite jednostavan kalkulator. Više informacija: Jednostavan kalkulator

Korištenje znanstvenog kalkulatora

TipkeKorištenje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Unos brojeva
+ × ÷Obavljanje osnovnih matematičkih operacija (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje):
2 + 3 = 5
=Dobivanje rezultata izračunavanja
CBrisanje zaslona kalkulatora
Brisanje zadnjeg unesenog simbola:
1 2 3 4 123
±Promjena znaka broja s pozitivnog na negativni i obrnuto:
3 ± −3
( )Unos okruglih zagrada:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Odvajanje decimalnog dijela u decimalnom broju:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
Više informacija: Razlomci
÷Dijeljenje brojnika i nazivnika u običnom razlomku:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
Više informacija: Razlomci
1/xIzračunavanje obratnog broja:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XPotenciranje:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
Više informacija: Potenciranje
√x 3√x y√xNalaženje korijena broja:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
Više informacija: Korijen iz broja
,Razdvajanje argumenata funkcije:
log 9 , 3 = 2
logIzračunavanje logaritma:
log 1 6 , 2 = 4
Više informacija: Logaritmi
eUnos matematičke konstante e:
log 1 , e = 0
πUnos matematičke konstante π
2ndAktivacija druge funkcije na tipkama
2nd iUnos imaginarnog broja i
2nd %Nalaženje postotka od broja, promjena broja u postotak:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
Više informacija: Postoci
sinIzračunavanje sinus kuta:
sin 9 0 = 1
cosIzračunavanje kosinus kuta:
cos 1 8 0 = −1
tanIzračunavanje tangens kuta:
tan 4 5 = 1
cotIzračunavanje kotangens kuta:
cot 9 0 = 0
sec cscIzračunavanje sekansa kuta i kosekansa kuta:
sec 6 0* = 2
sinh cosh tanhIzračunavanje hiperboličkih funkcija
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Izračunavanje inverznih trigonometrijskih funkcija:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Izračunavanje faktorijela broja:
5 ! = 120
ncr nprIzračunavanje kombinacija (bez ponavljanja) i permutacija (bez ponavljanja):
ncr 6 , 4 = 15
xUnos varijable u rješavanju jednadžbe:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
Više informacija: Jednadžbe
2nd modObavljanje dijeljenja s ostatkom:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Obavljanje vektorskog umnoška:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
Označavanje početka i kraja matrice, označavanje početka i kraja retka matrice:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦
Više informacija: Matrice