Web 2.0 scientific calculator

Tudományos számológép

Ez a számológép elvégzi a legtöbb olyan matematikai műveletet, amelyre tanulmányai vagy munkája során szüksége lehet. Minden lehetséges műveletre példákat adunk. Ha nincs szüksége ennyi funkcióra, használjon egyszerű számológépet. Részletesebben: Egyszerű számológép

A tudományos számológép használata

GombokHasználat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Számok beírása
+ × ÷Alapvető matematikai műveletek végrehajtása (összeadás, kivonás, szorzás, osztás):
2 + 3 = 5
=A számítási eredmény lekérdezése
CA számológép képernyőjének törlése
Az utoljára beírt karakter törlése:
1 2 3 4 123
±A szám előjelének megváltoztatása pozitívról negatívra és fordítva:
3 ± −3
( )Zárójelek beírása:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.A tizedes tört tört részének elválasztása:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
Részletesebben: Törtek
÷Közös tört számlálójának és nevezőjének elválasztása:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
Részletesebben: Törtek
1/xEgy szám reciprokának kiszámítása:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XKiterjesztés végrehajtása:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
Részletesebben: Kiterjesztés
√x 3√x y√xEgy szám gyökének kiszámítása:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
Részletesebben: Egy szám gyökere
,A függvény argumentumainak elválasztása:
log 9 , 3 = 2
logA logaritmus kiszámítása:
log 1 6 , 2 = 4
Részletesebben: Logaritmusok
eAz e matematikai állandó megadása:
log 1 , e = 0
πA π matematikai állandó megadása
2ndA gombok második funkciójának aktiválása
2nd iEgy képzeletbeli egység i megadása
2nd %Egy szám százalékos arányának kiszámítása, egy szám százalékkal való módosítása:
4 0 × 5 2nd % = 2
4 0 5 2nd % = 38
Részletesebben: Százalékok
sinA szög szinuszának kiszámítása:
sin 9 0 = 1
cosA szög koszinuszának kiszámítása:
cos 1 8 0 = −1
tanA szög érintőjének kiszámítása:
tan 4 5 = 1
cotA szög katangensének kiszámítása:
cot 9 0 = 0
sec cscA szög szekánsának és koszekánsának kiszámítása:
sec 6 0 = 2
sinh cosh tanhA hiperbolikus függvények kiszámítása
2nd asin
2nd acos
2nd atan
2nd acot
2nd asec
2nd acsc
Az inverz trigonometrikus függvények kiszámítása:
2nd asin 1 = 90°
2nd asec 2 = 60°
!Egy szám faktoriálisának kiszámítása:
5 ! = 120
ncr nprA kombinációk számának (ismétlések nélkül) és a permutációk számának (ismétlések nélkül) kiszámítása:
ncr 6 , 4 = 15
xEgy változó beírása a megoldandó egyenletbe:
6 × x 8 x=y 4 = x = 2
Részletesebben: Egyenletek
2nd modOsztás végrehajtása maradékkal:
8 2nd mod 3 = 2
2nd !Vektorszorzat végrehajtása:
( 1 , 2 , 3 )
2nd ! 2nd
( 4 , 5 , 6 ) = (−3 6 −3)
2nd [
2nd ]
A mátrix elejének és végének jelölése, a mátrixsor elejének és végének jelölése:
2nd
[ [ 1 , 2 , 3 ]
[ 4 , 3 , 1 ]
[ 2 , 4 , 0 ] ]
2nd × 2 =
⎡ 2 4 6 ⎤
⎢ 8 6 2 ⎥
⎣ 4 8 0 ⎦
Részletesebben: Mátrixok