Web 2.0 scientific calculator

Калькулятор

Бұл калькулятор күнделіктік өмірде сізге қажет болатын барлық негізгі математикалық әрекеттерді орындайды. Барлық мүмкіндік әрекеттер үшін мисалдар келтірілген. Егер сізге көбірек функциялар керек болса, ғылыми калькулятордан пайдаланыңыз. Толығырақ: Ғылыми калькулятор

Калькулятордан қалай пайдалану керек

ТүймелерПайдалану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Сандарды енгізу
+ × ÷Негізгі математикалық әрекеттерді орындау (+, - , ×, ÷):
2 + 3 = 5
=Есептің нәтижесін алу
CКалькулятор экранын тазалау
Соңғы енгізілген белгіні алып тастау:
1 2 3 4 123
±Сандық белгіні өзгерту (позитивтен негативке және ойынды айналдыру):
3 ± −3
( )Түнді таңбаларды енгізу:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Ондық бөлігінен кейінгі бөлікті алу:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
Толығырақ: Улустар
÷Әдепті бөлінетін сан мен бөлінетін санның бөлігі:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
Толығырақ: Улустар
1/xАртық санды есептеу:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XКөрсету үшін:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
Толығырақ: Дәрежелеу
√x 3√x y√xСанның квадраттык қорын табу:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
Толығырақ: Саннан түбір
,Функция аргументтерін бөлу:
log 9 , 3 = 2
logЛогарифмді есептеу:
log 1 6 , 2 = 4
Толығырақ: Логарифмдер
eМатематикалық константа e енгізу:
log 1 , e = 0