Web 2.0 scientific calculator

Кесир бөлгіштер есептеуіші

Бұл ыңғайлы кесир бөлгіштер есептеуішімен сіз негізгі арифметикалық операцияларды (қосу, алу, көбейту, бөлу) кәдімгі және ондық кесирлермен жасай аласыз. Сонымен қатар кесирлермен дәрежеге көтеру, түбір алу және логарифмді есептеу операцияларын орындауға болады.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =