Web 2.0 scientific calculator

Логарифмдер калькуляторы

$x$ санының $y$ негізі бойынша логарифмі ($log _y x$ деп белгіленеді) - бұл $y$ санын көтеру дәрежесі, $x$ санын алу үшін.

Бұл қолайлы калькулятордың көмегімен сіз екілік ($\log _2 x$), табиғи ($\log _e x$ немесе $\ln x$) және ондық ($\log _{10} x$ немесе $\lg x$) логарифмдерді, сондай-ақ кез келген негіз бойынша логарифмді есептеу операцияларын орындай аласыз.

Логарифмдер калькуляторын қ алай пайдалану керек

Екілік логарифмді есептеу:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Табиғи логарифмді есептеу:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Ондық логарифмді есептеу:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Берілген негіз бойынша логарифмді есептеу:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =