Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator

Kalkulator ini melaksanakan semua operasi asas matematik yang mungkin anda perlukan dalam kehidupan seharian. Contoh diberikan untuk semua tindakan yang mungkin. Jika anda memerlukan lebih banyak fungsi, gunakan kalkulator saintifik. Lebih teliti: Kalkulator Saintifik

Cara menggunakan kalkulator

ButangPenggunaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Memasukkan nombor
+ × ÷Menjalankan operasi asas matematik (tambah, tolak, darab, bahagi):
2 + 3 = 5
=Mendapat hasil pengiraan
CMembersihkan skrin kalkulator
Memadamkan aksara terakhir yang dimasukkan:
1 2 3 4 123
±Menukar tanda sesuatu nombor daripada positif kepada negatif dan sebaliknya:
3 ± −3
( )Memasukkan kurungan:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Mengasingkan bahagian pecahan pecahan perpuluhan:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Memisahkan pengangka dan penyebut dalam pecahan biasa:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xMengira salingan nombor:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XMelakukan eksponen:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xMengira punca nombor:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Memisahkan hujah fungsi:
log 9 , 3 = 2
logMengira logaritma:
log 1 6 , 2 = 4
eMemasukkan pemalar matematik e:
log 1 , e = 0