Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator Pembezaan Dalam Talian

Dengan kalkulator yang mudah digunakan ini, anda boleh melakukan operasi pengiraan pembezaan

$$(2 \times x^2)^{\prime} = 4 \times x$$

d i f f ( 2 × x x2 ) =


$$(\sin x)^{\prime} = \cos x$$

d i f f ( sin x ) =