Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator pemangkatan

Dengan kalkulator mudah ini, anda boleh membuat operasi pemangkatan.

$$3^2 = 9$$

3 x2 =


$$2^4 = 16$$

2 xy 4 =


$$10^5 = 100 \ 000$$

5 10X =