Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator logaritma

Logaritma bagi nombor $x$ dengan asas $y$ (dilambangkan sebagai $\log_y x$) adalah kuasa yang $y$ perlu dinaikkan ke untuk mendapatkan nombor $x$.

Dengan kalkulator mudah ini, anda boleh membuat operasi untuk mengira logaritma dwi ($\log_2 x$), asli ($\log_e x$ atau $\ln x$) dan perpuluhan ($\log_{10} x$ atau $\lg x$), serta logaritma dengan sebarang asas.

Cara menggunakan kalkulator logaritma

Pengiraan logaritma dwi:

$$\log_2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Pengiraan logaritma asli:

$$\log_e 1 = 0$$

log 1 , e =


Pengiraan logaritma perpuluhan:

$$\log_{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Pengiraan logaritma dengan asas tertentu:

$$\log_3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =