Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator peratus

Dengan kalkulator peratus yang mudah ini, anda boleh membuat operasi asas: cari peratus daripada nombor, tukar nombor kepada peratus.

$$40 \times 5 \% = 2$$

4 0 × 5 % =


$$40 - 5 \% = 38$$

4 0 5 % =