Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator Akar

Dengan kalkulator yang mudah ini, anda dapat menjalankan operasi untuk mencari akar daripada nombor.

Bagaimana Menggunakan Kalkulator Akar

Mencari akar pangkat tiga:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Mencari akar pangkat yang ditetapkan:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


Mencari akar daripada pecahan perpuluhan:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Mencari akar daripada pecahan biasa:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Mencari akar daripada pangkat negatif:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =