Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator for potenser

Med denne praktiske kalkulatoren kan du utføre operasjoner for oppheving i en potens.

$$3^2 = 9$$

3 x2 =


$$2^4 = 16$$

2 xy 4 =


$$10^5 = 100 \ 000$$

5 10X =