Web 2.0 scientific calculator

Brøk kalkulator

Med denne praktiske brøk kalkulatoren kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) med vanlige og desimalbrøker. Du kan også utføre operasjoner som potens, rot og logaritme med brøker.

$$\frac 5 8 - \frac 1 4 = \frac 3 8 = 0.375$$

5 ÷ 8 1 ÷ 4 =


$$0.1 + 0.2 = \frac 3 {10} = 0.3$$

0 . 1 + 0 . 2 =


$$\left( \frac 1 2 \right)^2 = \frac 1 4 = 0.25$$

( 1 ÷ 2 ) x2 =