Web 2.0 scientific calculator

Logaritm-kalkulator

Logaritmen til et tall $x$ med grunntall $y$ (betegnet som $\log_y x$) er den potensen tallet $y$ må heves til for å få tallet $x$.

Med denne praktiske kalkulatoren kan du utføre operasjoner for å beregne binær ($\log_2 x$), naturlig ($\log_e x$ eller $\ln x$) og desimal ($\log_{10} x$ eller $\lg x$) logaritme, så vel som logaritme med vilkårlig grunntall.

Slik bruker du logaritm-kalkulatoren

Beregning av binær logaritme:

$$\log_2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Beregning av naturlig logaritme:

$$\log_e 1 = 0$$

log 1 , e =


Beregning av desimal logaritme:

$$\log_{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Beregning av logaritme med angitt grunntall:

$$\log_3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =