OKCALC

Kalkulator online

Ten poręczny kalkulator wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) z dodatnimi i ujemnymi liczbami całkowitymi i ułamkami. Dostępne są działania procentowe, eksponentyfikacja, obliczanie podstawy liczby i logarytm.

Jeśli potrzebujesz więcej funkcji, otwórz kalkulator naukowy.