OKCALC

Naukowy kalkulator online

Ten poręczny kalkulator naukowy posiada funkcję trygonometryczną (znalezienie sinusa, cosinusa itp.), pozwala znaleźć pochodną funkcji i obliczyć całkę. Rozwiązywanie równań i zadań w technice kombinatorycznej jest dostępne.

Jeśli nie potrzebujesz więcej funkcji, otwórz prosty kalkulator.