Web 2.0 scientific calculator

Kalkulačka

Táto kalkulačka vykonáva všetky základné matematické operácie, ktoré môžete potrebovať v každodennom živote. Pre všetky možné činnosti sú uvedené príklady. Ak potrebujete viac funkcií, použite vedeckú kalkulačku. Podrobnejšie: Vedecká kalkulačka

Ako používať kalkulačku

TlačidláPoužívanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Zadávanie čísel
+ × ÷Vykonávanie základných matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie):
2 + 3 = 5
=Získanie výsledku výpočtu
CVymazanie obrazovky kalkulačky
Vymazanie posledného zadaného znaku:
1 2 3 4 123
±Zmena znamienka čísla z kladného na záporné a naopak:
3 ± −3
( )Zadávanie zátvoriek:
( 2 + 2 ) × 2 = 8
.Oddelenie zlomkovej časti desatinného zlomku:
0 . 1 + 0 . 2 = 0.3
÷Oddelenie čitateľa a menovateľa v spoločnom zlomku:
5 ÷ 8 1 ÷ 4 = 3/8
1/xVýpočet recipročnej hodnoty čísla:
5 1/x = 0.2
x2 x3 xy 10XVykonávanie exponenciácie:
3 x2 = 9
2 xy 4 = 16
5 10X = 100 000
√x 3√x y√xVýpočet koreňa čísla:
1 2 5 3√x = 5
1 6 y√x 4 = 2
,Oddeľovanie argumentov funkcie:
log 9 , 3 = 2
logVýpočet logaritmu:
log 1 6 , 2 = 4
eZadanie matematickej konštanty e:
log 1 , e = 0