Web 2.0 scientific calculator

Kalkulačka logaritmov

Logaritmus čísla $x$ s základom $y$ (označuje sa ako $\log _y x$) je mocnina, na ktorú treba umocniť číslo $y$, aby sme dostali číslo $x$.

S touto pohodlnou kalkulačkou môžete vykonávať operácie na výpočet dvojkového ($\log _2 x$), prirodzeného ($\log _e x$ alebo $\ln x$) a desiatkového ($\log _{10} x$ alebo $\lg x$) logaritmu, ako aj logaritmu s ľubovoľným základom.

Ako používať kalkulačku logaritmov

Výpočet dvojkového logaritmu:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Výpočet prirodzeného logaritmu:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


Výpočet desiatkového logaritmu:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Výpočet logaritmu so zadaným základom:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =