Web 2.0 scientific calculator

Kalkulačka odmocnín

S touto pohodlnou kalkulačkou môžete vykonávať operácie na nájdenie odmocniny z čísla.

Ako používať kalkulačku odmocnín

Nájdenie odmocniny tretej mocniny:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Nájdenie odmocniny zadanej mocniny:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


Nájdenie odmocniny z desatinnej časti:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Nájdenie odmocniny z obyčajného zlomku:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Nájdenie odmocniny zápornej mocniny:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =