Web 2.0 scientific calculator

Логаритамски калкулатор

Помоћу овог практичног калкулатора можете извршити операције израчунавања бинарних, природних и децималних логаритама, као и логаритам било које базе.

log16,2=