Web 2.0 scientific calculator

Процентуални калкулатор

Помоћу овог практичног калкулатора процента можете извршити основне операције: пронаћи проценат броја, променити број у проценат.

40×5%= 405%=