Web 2.0 scientific calculator

Научни калкулатор

Помоћу овог научног калкулатора можете пронаћи извод функције и израчунати интеграл, као и решити једначину или задатак у комбинаторици. Доступна је тригонометријска функционалност (проналажење синуса, косинуса, тангенте итд.).

Ако вам не треба пуно функција, отворите једноставан калкулатор.