Online kalkylator

Med den här praktiska miniräknaren kan du utföra grundläggande aritmetiska operationer (addition, subtraktion, multiplikation, division) med positiva och negativa tal. Operationer med bråk och procent är tillgängliga. Du kan också utföra exponentiering, hitta roten till ett tal och beräkna logaritmer.

Om du behöver fler funktioner kan du öppna den vetenskapliga kalkylatorn.