Web 2.0 scientific calculator

Fraktionsräknare

Med den här praktiska fraktionsräknaren kan du utföra grundläggande aritmetiska operationer (addition, subtraktion, multiplikation, division) med både vanliga och decimala bråk. Och du kan också utföra operationer med bråk för att höja till en makt, hitta roten och beräkna logaritmen.

5÷81÷4=