Web 2.0 scientific calculator

Logaritmräknare

Med den här praktiska kalkylatorn kan du utföra operationer för att beräkna binära, naturliga och decimala logaritmer, samt logaritmen till vilken bas som helst.

log16,2=