Web 2.0 scientific calculator

Procenträknare

Med den här praktiska procenträknaren kan du utföra grundläggande åtgärder: hitta en procentandel av ett tal, ändra ett tal till en procent.

40×5%= 405%=