Web 2.0 scientific calculator

Vetenskaplig kalkylator

Med den här vetenskapliga miniräknaren kan du hitta derivatan av en funktion och beräkna en integral, lösa en ekvation eller ett kombinatoriskt problem. Trigonometriska funktioner finns tillgängliga (hitta sinus, cosinus, tangent och så vidare).

Om du inte behöver många funktioner kan du öppna en enkel miniräknare.