Web 2.0 scientific calculator

Kalkulator ng mga kapangyarihan

Sa tulong ng maginhawang kalkulator na ito, maaari kang magsagawa ng mga operasyon sa pagtaas sa kapangyarihan.

$$3^2 = 9$$

3 x2 =


$$2^4 = 16$$

2 xy 4 =


$$10^5 = 100 \ 000$$

5 10X =