Web 2.0 scientific calculator

Kalkulador ng mga gamot

Sa tulong ng maginhawang kalkulador na ito, maaari kang magsagawa ng mga operasyon upang hanapin ang gamot mula sa isang numero.

Paano gamitin ang kalkulador ng mga gamot

Paghanap ng gamot na may tatlong antas:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

1 2 5 3√x =


Paghanap ng gamot na may tinukoy na antas:

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

1 6 y√x 4 =


Paghanap ng gamot mula sa decimal na fraction:

$$\sqrt{0.04} = \frac 1 5 = 0.2$$

0 . 0 4 √x =


Paghanap ng gamot mula sa ordinaryong fraction:

$$\sqrt[3]{\frac 1 8} = \frac 1 2 = 0.5$$

1 ÷ 8 3√x =


Paghanap ng gamot ng negatibong antas:

$$\sqrt[-3]8 = \frac 1 2 = 0.5$$

8 y√x 3 ± =