Web 2.0 scientific calculator

Kök hesaplayıcı

Bu kullanışlı hesap makinesi ile bir sayının kökünü bulmak için işlemler yapabilirsiniz. Karekökü ve üçüncü derecenin ve diğer herhangi bir derecenin kökünü bulabilirsiniz.

1253√x= 16y√x4=