Web 2.0 scientific calculator

Logarifmlar kalkulyatori

$x$ sonining $y$ asosdagi logarifmi ($\log _y x$ belgilanadi) - bu $y$ sonini oshirish darajasi bo‘lib, u $x$ sonini beradi.

Bu qulay kalkulyator yordamida siz ikkilik ($\log _2 x$), tabiiy ($\log _e x$ yoki $\ln x$) va o‘nli ($\log _{10} x$ yoki $\lg x$) logarifmlarni hisoblash operatsiyalarini, shuningdek istalgan asosdagi logarifmni bajarishingiz mumkin.

Logarifmlar kalkulyatoridan foydalanish

Ikkilik logarifmni hisoblash:

$$\log _2 16 = 4$$

log 1 6 , 2 =


Tabiiy logarifmni hisoblash:

$$\log _e 1 = 0$$

log 1 , e =


O’nlik logarifmni hisoblash:

$$\log _{10} 1000 = 3$$

log 1 0 0 0 =


Berilgan asosdagi logarifmni hisoblash:

$$\log _3 81 = 4$$

log 8 1 , 3 =